Yeni Sürücü Belge Müracaatı İlk Alım
 (veya fark işlemi:(sınıf yükseltme ve ekleme)
 
1-Sertifikanın aslı.
2-Nüfus cüzdanı veya pasaport  aslı ve fotokopisi,
3-(Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
4-Sınıfına Göre Sürücü Olur Sağlık Raporu  (Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından) (2 Yıl Geçerli),
5-Kan grubu belgesi,
6- Bankalara ve Vergi Dairesine yatırılan  harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre) ,
7-4 (Dört) adet fotoğraf ,
8-Sağlık raporu,
 
NOT1: Sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın bütün trafik tescil kuruluşlarımızca müracaatlar kabul edilecektir.                
 
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 
ÖNEMLİ: Gerekli belgeleri hazırlamadan önce yabancı sürücü belgenizin aslı ve  tercümesi ile birlikte Şube Müdürlüğümüze müracaat ederek,  yabancı sürücü belgenizin değiştirilip değiştirilemeyeceğini öğrenmeniz gerekmektedir.  
 
1-Sürücü belgesinin aslı ve noterden veya konsolosluk tasdikli Türkçe tercümesi,
2-Nüfus cüzdanı veya pasaport  aslı ve fotokopisi,( Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresinin aslı ve fotokopisi)
3-4 (Dört) adet fotoğraf
4-Sınıfına Göre Sürücü Olur Sağlık Raporu  ( İl bünyesindeki Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından) (2 Yıl Geçerli)
5-Kan grubu belgesi.
6-Sürücü belgesi sınıfına göre harç makbuzu ( Bankalara ve Vergi Dairesine Ödenecektir)  
 
NOT 3: İRAN,GÜNEY KORE, JAPONYA bu ülkelerden sürücü belgesi olan vatandaşlarımızın tercümesini ilgili Konsolosluklarından yaptırarak, randevu alarak Şube Müdürlüğümüze müracaat edebilirler.
 
NOT 4: Almanya sürücü belgesi sahibi Türk vatandaşları ülkemize kesin dönüş yapması halinde Almanya sürücü belgesi geri alınıp Almanya'ya iade edilmek şartı ile Türkiye sürücü belgesi verilmektedir.
 
Zayi Sürücü Belgesi Alımı
 
KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
 
1-İlgili  Trafik Tescil Birimine  Hitaben Dilekçe,,
2-Nüfus cüzdanı veya pasaport  aslı ve fotokopisi,
3-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
4-Eski Sürücü belgesi.
5-3 (üç) adet fotoğraf
 

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
 
 
1-İlgili  Trafik Tescil Birimine  Hitaben Dilekçe,,
2-Nüfus cüzdanı veya pasaport  aslı ve fotokopisi,
3-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
4-Eski Sürücü belgesi.
5-3 (üç) adet fotoğraf
 
 
Parmak İzi Alma
 
    2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kişilerin parmak izi ve fotoğraf verileri kayda alınarak elektronik sistemde saklanmaktadır. Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ( Gemi Adamı Cüzdanı, Uçuş mürettebatı Belgesi ), her çeşit silah ruhsatı vesürücü belgesi alan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Parmak izi alınması sırasında ele krem sürülmüş olması parmak iz almayı güçleştirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede bitirilebilmesi, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi için Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler, her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi almak için müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmeden gelmeleri önem arz etmektedir.(01/07/2008 yılından sonra parmak izi verenler parmak izi fotokopisini veya pasaport belgesi ,silah ruhsatı belgelerinin fotokopilerini beyan etmesi durumunda bir daha parmak izi vermesine gerek yoktur. Daha önce parmak izi vermeyenler ise müracaat edecekleri yerde parmak izi vermeleri gerekmektedir.